Desatero bezpečného topení

1. Před topnou sezonou nechte vyčistit komín a zkontrolovat topidlo zkušeným komininíkem.

 

2. Zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti - a ohnivý kohout může "spolknout" celý váš domov.

 

3. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpčí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti můžou způsobit požár na půdě. Zkontrolujte, zda fungují uzávěry komínovoých dvířek.

 

4. Uživatel je ponen zjaisti pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čistění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

 

5. Zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivý provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

 

6. V případě vzniku požáru sazí v komíně ruychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár sazí v komíně nikdy nahaste vodou, mohlo by dojít k jeho poraskání nebo dokonce k výbuchu. Plameny zkrotíte pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

 

7. Důsledná preventivní opatení ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

 

8. V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nechořlavých nádob.

 

9. Při zanedbání údržby topidel a komínů však hrozí i nebezpečí otravy jedovantými plyny. Oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalování je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch. Člověk může po chvíli upadnout do bezvědomí a zemřít.

 

10. K otravě však může snadno dojít i tehdy, pokud není v jpořádku odvod spalin z topidla, komín je zanesen sazemi a podobně. Preence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínů, pravidelné kontroly topidel.