Měření úniků tepla termokamerou

Přijde Vám, že přes zimu protopíte až moc paliva? Dům nelze adekvátně vytopit na požadovanou teplotu? Když se Vám povede dům pořádně zahřát, během chvíle zase vychladne? Máte problémy s plísní v místnosti? Chcete ušetřit?

Ze statistik vyplývá, že až 25 % tepelných ztrát zapřičiňují okna a dveře. Další neméně významné tepelné ztráty jsou vnějšími stěnami, stropy či podlahou, kde nevhodnou izolací dochází k celkovým ztrátám ve výši až 30 %. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na komíny či větrací otvory, které také mohou být místem ztráty energie. Omezením těchto ztrát můžeme ročně ušetřit až několik tisíc korun. Úniky tepla špatnou střešní izolací lze zjistit i vizuálním posouzením střechy v zimě, když je na ní sněhová pokrývka a jak rychle odtává. Lepší možností je ale kontaktovat odbornou firmu, která zjistí úniky tepla pomocí termokamery. Jedná se o bezkontaktní měření teploty na povrchu tělesa využitím infračerveného záření. Pomocí termokamery lze zjistit netěsnosti a místa, kde Vám teplo nejvíce uniká. Lze odhalit i tepelné mosty (tj. konstrukční poruchy budov, která se projevují výrazným nárůstem povrchové teploty pláště budovy), v těchto místech nejen uniká teplo, ale dochází i ke kondenzaci vodní páry, což může vést k výskytu plísní a vážnému narušení mikroklima v domě. Termokamerou lze měřit i těžko přístupná místa. Výstupem měření je tzv. termogram (neboli teromovizní snímek, kde jsou jednotlivé barvy přiřazeny různým teplotám), ze kterého jsou patrná místa, kde teplo nejvíce uniká.

 

V případě zájmu o termovizní měření nás neváhejte kontaktovat.