Měření úniků tepla termokamerou

Pokud Vám přijde, že nelze adekvátně vytopit byt či dům na požadovanou teplotu, nebo jsou náklady na vytápění příliš vysoké, nechte si od nás zjistit úniky tepla pomocí termokamery a snižte spotřebu energie i náklady na vytápění.

 

Jedná se o bezkontaktní měření teploty na povrchu tělesa využitím infračerveného záření.

Pomocí termokamery zjistíme netěsnosti a místa, kde Vám teplo nejvíce uniká. Lze odhalit i tepelné mosty (tj. konstrukční poruchy budov, která se projevují výrazným nárustem povrchové teploty pláště budovy), v těchto místech pak dochází ke kondenzaci vodní páry, což může vést k výskytu plísní.

Dále je možné nalézt i závady jako např. prasklé vododovodní potrubí a zabránit tak dalším větším škodám. Termokamerou lze měřit i těžko přístupná místa.