Prohlídka inspekční kamerou

Nabízíme Vám prohlídku spalinových cest pomocí moderní revizní kamery.

 

Kamera zjistí stav komínového průduchu  (praskliny, zazděný trám, vydrolené spáry, stav komínových vložek atd.) a určí jeho bezpečnost pro odvod spalin do ovzduší. Výsledek prohlídky je vidět přímo na obrazovce.