Rekonstrukce komínových těles

Pokud se stále rozhodujete, zda komín opravit, nebo ještě nějakou dobu počkat, posuďte zejména jeho bezpečnost, jak celkový stav, tak i jestli neproniká zápach spalin do místnosti. V případě pochybností Vám pomůžeme skutečný stav komína zjistit pomocí inspekční kamery a navrhneme Vám nejlepší řešení.

 

Nejčastěji vznikají poruchy komínů působením povětrnostních vlivů a spalin. Tímto nejvíce trpí nadstřešní část komínu a dochází k rozpadu kontrukce, popřípadě až stavební hmoty. Takto narušený komín ohrožuje nejen bezpečnost střechy, majetku či lidí, kteří se pod ní pohybují, ale může být i příčinou požáru. Ideálním řešením je včasná demontáž poškozené části a vyzdění nové nadstřešní části komína. Zvětráváním dochází i ke korozi oplechování komínového prostupu střechou nebo k rozpadu utěsnění, v důsledku toho pak dochází k zatékání kolem komínového tělesa.

Další poruchou je poškozená komínová vložka, kterou je potřeba vyměnit, pokud je narušena korozí nebo jinak mechanicky poškozena. Míru poškození vložky lze snadno zjistit pomocí inspekční kamery.

Komín je potřeba vložkovat i:

    - při přechodu na jiný druh paliva,

    - pokud proniká dehet do stěn komínového tělesa a v místnoti je cítit zápach spalin,

    - když původní vložka již neplní svůj účel,

    - pokud komínový průduch neodpovídá platným předpisům.

Zrekonstruovaný komín musí splňovat ČSN 73 4201. Po rekonstrukci je potřeba vystavit revizní zprávu, která dokládá splnění normy a to, že je komín v pořádku.

 

V případě zájmu o rekonstrukci či o prohlídku a posouzení stavu Vašeho komína nás kontaktujte.

Stanovení ceny za rekonstrukci komínového tělesa či vložkování je možné až po prohlídce komína.