Vložkování komínů

Naším cílem je chránit zdraví Vaše a Vašich blízkých. Staré komínové vložky již nemusí plnit správně svoji funkci, počátek poškození vložky nemusíme sami ani poznat, celkový stav lze ale snadno zjistit pomocí komínové kamery. Pokud je vložka již ve velmi špatném stavu, začne nám prosakovat dehet do místnosti a cítíme zápach spalin a v nejhorším případě může dojít až k otravě obyvatel domu.

 

Vložkování komínů je nejpoužívanějším způsobem rekonstrukce komínů.

Kdy je nutné komín vyvložkovat

 • Komínový průduch je ve špatném technickém stavu, neodpovídá předpisům.
 • Průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
 • Přecházíme na jiné palivo.
 • Tah komínu je špatný.
 • Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, kondenzát ze spalin.
 • V místnostech je cítit zápach spalin.
 • Původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti.

 

Materiály, které můžeme použít

 • Keramické
 • Kovové - Nerezová vložka (AC)
 • Plastové
 • Kompozitní - FuranFlex

 

Jak bude vložkování probíhat

1) Přijedeme k Vám a posoudíme stav komína (materiál, velikost průduchu, účinná výška, atd.) vizuálně a pomocí komínové kamery.

2) Je třeba posoudit, zda je nutné frézovat či nikoli a zda je komín k frézování způsobilý.

3) Společně vybereme nejvhodnější komínovou vložku s ohledem na používané palivo, nerovnosti komína a zpracujeme cenovou kalkulaci.

4) Po Vašem kladném přijetí návrhu začneme pracovat.

5) V případě nutnosti frézování (nedostatečné rozměry komína) zjistíme účinnou výšku a frézujeme na potřebný průměr. Tato operace může být prašná.

6) Komínové vložky se spouští komínem shora. Jen pro osazení  napojovacího dílu a tvarovky s dvířky je třeba zhotovení montážních otvorů ve zdivu komínového tělesa.

7) Naše služby nabízíme včetně zednických prací, nemusíte tak mít obavu, že na případné drobné stavební opravy budete sami shánět zedníka.

8) Zajistíme vystavení revizní zprávy.