Revize spalinových cest

Zajistíme pro Vás revizi všech druhů spalinových cest.

Mnoho lidí si plete pojmy revize spalinových cest a pravidelná kontrola spalinových cest.

Revize je výchozí dokument potřebný pro bezpečný provoz zařízení. Bez této výchozí zprávy není možné uvést komín do provozu.

 

Revize spalinové cesty

provádí se

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.